CV
 • kandidateksamen i psykologi, cand.paed.psych., 1992 ,  lærereksamen , 1977 autoriseret psykolog , 1995,
 • tilknyttet Sygesikringen siden 1995, ansat som klinisk psykolog i Ebeltoft Kommune, 1992-1995 tilknyttet Danmark Lærerforenings Psykologordning siden 1997
 • har siden1995 haft egen praksis i Århus og i Sundhedscenteret i Ebeltoft med speciale i arbejdet med psykosomatiske tilstande, smertetilstande og kroniske sygdomme.
 • har i det daglige tæt samarbejde med praktiserende læger, speciallæger og hospitalsafdelinger med kroniske smertepatienter/ kronisk syge har igennem en årrække undervist i Sundhedspsykologi på medicinstudiet på Århus Universitet.
 •  har mange års supervisions- og undervisningserfaring af bl.a læger, psykologer, sygeplejersker, farmakonomer, socialrådgivere andet social- og sundhedspersonale vedr. psykosomatik, smerter og livsstilsændringer. 
 • har undervist i IRF ( Institut for Rationel Farmakoterapi /Sundhedstyrelsen) regi vedr. Livsstilssygdomme 
 • underviser i mange patientforeninger bl.a Gigtforeningen, Endometrioseforeningen, Osteoporoseforeningen, Fibromyalgiforeningen , Scleroseforeningen, Hjerteforeningen
 • underviser på Lægeforeningskurser fra 2008-2015 : på Læge Dage og selvstændige kurser: Vejen til et bæredygtigt liv 2013-2015 , Om smerter, 2015
 • underviser på ugekurser for LUF Lægernes Uddannelsesforening "Kvinden", Kreta 2013- 2018, "Sandt eller Falsk om kost og motion " Fuerte Ventura  2014-2018, Krop og Psyke i bevægelse , 2018 Tenerife
 • har igennem 5 år været formand for Sundhedspsykologisk Selskab under Psykologforeningen.
 • har været udpeget til at udarbejde retningslinjer for Videnskabeligheden i de Psykoterapeutiske Efteruddannelser for Psykologer.
 • medlem af bestyrelsen i SmerteDanmark se www.smertedanmark.dk.2013-2015
 • har været projektleder i forskningsprojekt i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Medicin i Århus vedr. Tværfaglige behandling af Kroniske smertepatienter i samarbejde med den alment praktiserende læge.
 • har forestået pilotprojekt i Sydals Kommune vedr. Tværfaglig Behandling af den kronisk syge/ kroniske smertepatienter 2006 har forestået behandlingen i Smerteprojekt i Sønderborg Kommune, 2007 er medlem af og har siddet i bestyrelsen for Dansk Smerteforum
 • har udformet Livsstilsknækkeren : et redskab til brug i arbejdet med motivation til Livsstilsændringer
 • har lavet dialogmateriale om Vaner til danske læger 2009- 2012:  "Vaner - livstil i børnehøjde", bog til  småbørnsforældre og "Selma og Pelle", børnebog til småbørn,
 • uddannet indenfor ACT ( Accept and Commitment Therapy).
 • deltaget i kurser og workshops  vedr. ACT i  DK 2008, England,2008, Skotland 2008 og USA 2010, 2012, 2014 ,Sevilla 2017 
 • deltaget i implementeringen af ”Livsstilsknækkeren" i Roskilde Kommune i 2008-2009har
 • deltaget som psykolog i Projekt "Gør livet lettere" i Syddjurs Kommune 2010-2012
 • 2011: deltaget i international projektgruppe der .i samarbejde med lokale har etableret uddannelse/træning i traumeintervention i Sierra udfra ACT principper
 • certificeret som gruppeleder i ACT: "ACT- to cope with stress and promote health, 2012
 • er medlem af IASP ( International Association for the Study of Pain) og har deltaget i IASP´s verdenskongresser i Paris 1993, Vancouver 1996, Wien 1999 , San Diego 2002 , Sydney 2005 , Glasgow 2008 og  Montreal 2010, Milano 2012, 

Gennemførte i foråret 2007 studiebesøg på The Jikei University Hospital, Tokyo, og Pain Management & Research Centre, University of Sydney , Royal North Shore Hospital St Leonards og the Tjapugay Peoples Healthcenter i Kurrender, NSW Australia