Klinik
Konsultation efter aftale på en af følgende klinikadresser.


Klostergade 10, 1.tv., 8000 Århus C, telefon: 86121622

Nørreport 2-4, Sundhedscenteret, 8400 Ebeltoft, telefon: 86340134


Sygesikringspatienter modtages kun på klinikken i Århus


Telefontid
Telefontid dagligt mellem 8.00 -9.00, undtaget onsdag hvor det er mellem 11.00-13-00.


Afbud
Rettidigt afbud skal ske i telefontiden senest hverdagen før aftalen . Ved for sent afbud betales et gebyr : for sygesikringshenviste svarende til egen andel, for øvrige betales det fulde beløb


Priser:


Individuel Konsultation med lægehenvisning

1. konsultation (45 min) kr 417,00

2. konsultation (45 min)  kr 347,71

Unge ml. 18-21 år henvist med angst eller depression Gratis

Børn u.16 år med pårørende

1. konsultation (45 min)  kr 452,66

2. konsultation (45 min)  kr 400,50


Øvrige Konsultationer

Individuel  konsultation (50 min)  kr 1150,00

2-personers konsultation (70 min)  kr 1500,00